Offline Lên Lv

Bài ViếtCách đây 430 ngày

Offline Train ( Thoát Game và Tự Động Luyện Cấp )

Khi nhân vật lv 60, tự động kích hoạt chức năng Offline Train : Sau khi thoát Game 3 phút, nhân vật tự động di chuyển đến bản đồ tương ứng với cấp độ của mình  và treo máy cày cuốc tại khu vực do hệ thống định sẵn. Tổng thời gian Offline train mỗi ngày lên đến 20h, giúp cho người chơi linh hoạt trong công việc thường ngày và thời gian giải trí, không bị áp lực cày cuốc , không thức thâu đêm, không mắt cú vọ. Quả thật là chức năng thần thánh, nằm cũng lên cấp.

 Thế nhưng, để duy trì chức năng này, người chơi cần sử dụng vật phẩm: “ Ký Ức Viễn Cổ “.